nationaal diaspora seminar

wi na wan

Het Diaspora Instituut Nederland in gesprek met Suriname

Het nationaal diaspora seminar

wi na wan

Het Diaspora Instituut Nederland (DIN) en TABTO Group NV organiseren het belangrijk evenement, het Diaspora Seminar ‘Wi Na Wan’ op 21 augustus 2023 te MINGLE Cocktail Lounge (International Mall).

Het doel van dit seminar is om te komen tot een partnership tussen lokale Surinamers en Diaspora om  bouwstenen aan te dragen voor een nationale integrale Diaspora Engagement Policy. Het seminar zal de gelegenheid bieden om met diverse belanghebbenden en experts vanuit het maatschappelijk middenveld, politici, het bedrijfsleven en publieke en private sector van gedachten te wisselen. We geloven dat deze diversiteit aan perspectieven zal leiden tot een 10-punten actieplan dat in een vervolgcongres kan worden uitgewerkt tot beleid.

PROGRAMMA

17:30 – 18:00  Inloop

18:00 – 18:10  Welkom en het Volkslied

18:10 – 18:25   Opening: ‘Het belang van DIN voor Suriname en de Surinamers’,
Z.E. Chandrikapersad Santokhi, President van de Republiek Suriname.

18:25 – 18.45   Keynote: ‘ DIN Missie/Visie en Activiteiten’,
John Brewster, Voorzitter DIN,
Albert Ramdin, Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

18:45 – 18.55   Voorstelronde leden en regels Paneldiscussie

18:55 – 19:25  Paneldiscussie: ‘Zit Suriname te wachten op de diaspora?’

19:25 – 19:55  Paneldiscussie ‘De diaspora als pijler voor duurzame ontwikkeling van Suriname’

19:55 – 20:55  Interactieve sessie met het publiek

20:55 – 21:10  Resume en Overhandiging ‘10 Punten Actieplan’ 

21:10 – 22.10  Netwerkborrel

SPREKERS

Z.E. Chandrikapersad Santokhi

PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK VAN SURINAME

jOHN bREWSTER

VOORZITTER VAN HET DIASPORA INSTITUUT NEDERLAND

aLBERT rAMDIN

MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, INTERNATIONAL BUSINESS EN INTERNATIONALE SAMENWERKING

pANELLEDEN

jENNIFER gEERLINGS-sIMONS

ARTS EN POLITICA, VOORMALIG VOORZITTER VAN DE NATIONALE ASSAMBLEE

Karl Eckhorst

ECONOOM MET INTERNATIONALE BANCAIRE ERVARING

Percy Clenem

CEO VAN DE COÖPERATIEVE SPAAR- EN KREDIETBANK GODO U.A.

ROBERT VISHNUDATT

STRATEGISCH MANAGEMENT CONSULTANT

Gerold Sewcharan

ADVOCAAT EN OPRICHTER SEWCHARAN & PICK ADVOCATEN

SHERIDA MORMON

CONSULTANT

MODERATOR TEAM

BRIGITTE S. WONG THAm SOENG

MANAGING PARTNER TABTO GROUP NV

WINSTON R. WILSON

SENIOR PARTNER TABTO GROUP NV

REGISTRATIE

REGISTREERT U ZICH NU VIA DE ONDERSTANDE LINK!

het disapora instituut nederland

Op 3 juni 2023 heeft de President van Suriname, zijne excellentie Chandrikapersad Santokhi, het Diaspora Instituut Nederland (DIN) formeel geïnstalleerd. Het beleid van de Regering Santokhi is mede gericht op een actieve inzet van de Surinaamse diaspora in de ontwikkeling van de Surinaamse economie. DIN speelt een cruciale rol in het stimuleren van initiatieven vanuit de Surinaamse gemeenschap in Nederland. De initiatieven zijn in eerste instantie gericht op drie speerpunten te weten:

  • Onderwijs
  • Industrualisering
  • Capacity Building

DIN zal zich onder andere inzetten om enkele scholen van modern materiaal te voorzien, de productie en export van Surinaamse producten te stimuleren en om goed opgeleide mensen te stimuleren zich voor het land in te zetten.


Momenteel heeft DIN drie projecten geïdentificeerd en is in gesprek met de medische sector om Gezondheid als vierde Domein toe te voegen.

domein 1: Onderwijs

Adopteren van vijf scholen.

Domein 2: Industrialisatie

Het opzetten van een houtverwerkingsbedrijf, met internationale standaarden.

Domein 3: Capaciteit versterking

Het migreren van Kennis en Kunde.

TABTO ondersteunt

TABTO Group NV ondersteunt dit initiatief daar de partners ruim twee decenia zelf tot de diaspora behoorden en na remigratie te maken hebben met de uitdagingen, maar zeker ook de kansen in Suriname.
Wij zien er naar uit met Suriname in dialoog te gaan!

Voor meer informatie of een nadere toelichting kunt u contact opnemen:

TABTO Group NV
Dr. J.F. Nassylaan 20, Paramaribo – Suriname
t: (+597) 472961/(+597) 7410090
e: info@tabtogroup.com
w: www.tabtogroup.com